В медиите

semioticni_678x410_crop_478b24840a
07.03.2018 13:24
Нов български университет

Рени Янкова „Семиотични орбити. Навик, норма, ритуал във философията на Чарлс Пърс“, С., Изд. на НБУ, 2018