facebook

Новини

02_678x410_crop_478b24840a
14.09.2022 15:33
Новини

Преподаватели от НБУ участваха в ХII Международна научна конференция „Проектиране и строителство на сгради и съоръжения” (Теория и практика за устойчиво бъдеще) DCB2022

Между 07 и 10 септември 2022 г. в гр. Варна се проведе международна научна конференция DCB2022. В конференцията участваха преподаватели от НБУ - департаменти „Природни науки“ и „Археология“ съвместно с колега от ВСУ „Л. Каравелов“ – всички, членове на научния екип на проект на НБУ, финансиран от ФНИ. На конференцията беше представен доклад на тема „Analysis and characterization of modern and ancient mortars“ с автори В. Стоянов – член на научния екип на проекта, преподавател във ВСУ „Л. Каравелов“, Б. Костова (департамент Природни науки) и Б. Думанов (департамент Археология).

         Участието в конференцията е в изпълнение на задачите по проект „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“, договор № КП-06-Н39/9 от 09.12.2019 г. финансиран от Фонд „Научни изследвания“.