facebook

Новини

esf1_678x410_crop_478b24840a
27.10.2015 11:12
Новини

Започва кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за Зимния семестър на учебната 2015/2015 г. по проект „Студентски стипендии“ – BG051PO001-4.2.06

Започва кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за Зимния семестър на учебната 2015/2015 г. по проект „Студентски стипендии“ – BG051PO001-4.2.06.

Кампанията за кандидатстване за зимния семестър на академичната 2015/2016 г. продължава от 22 октомври до 12 ноември 2015 г. Класирането ще бъде публикувано на 1 декември 2015 г.


Максимален брой месеци, за който ще бъдат получени стипендии за успех - ТРИ МЕСЕЦА (ОКТОМВРИ, НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ)!

Размер на месечната стипендия за успех - 120 лв., на специалната стипендия – 200 лв.
Кандидатстването по проекта се извършва през специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри: http://eurostipendii.mon.bg

Пълна информация за условията за кандидатстване, както и необходимите форми за попълване ще откриете в прикачените файлове.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Прикачени файлове