facebook

Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
07.06.2017 10:00
Събития

Международна научно-практическа конференция „Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)“

Корпус 1 – 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“ и 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Тематични направления (ТН):

ТН 1 Власт и управление: динамика, прогнози и възможни промени

* Глобалните рискове – неравенство, демографски кризи, миграционни вълни и трудова заетост; 

* Ефективни политически, икономически и управленски модели (подходи) за интегриране в обществото

ТН 2 (Уъркшоп) - Нови форми на сътрудничество и подготовка за „четвъртата индустриална революция“


1. Изказвания в пленарна сесия на участниците от Почетния съвет на конференцията: проф. д-р Пламен Бочков – Ректор на НБУ, проф. Антони Славински – Председател на Настоятелството на НБУ, д-р Георги Текев – Изпълнителен директор на НБУ, проф. д-р Людмил Георгиев (НБУ), проф. Антонио Матачена (Италия), проф. Тиери Бодасе (Франция), проф. Райнер Вернер (Германия), проф. Анжело Презенца (Италия), както и специално поканени гости от икономическата, политическата, социалната, управленската сфера и бизнеса.

Изказвания и дискусия на записалите се участници по тематични направления

Председатели, зам.-председатели и членове на Научен и Организационния комитет на конференцията

Основен фокус на пленарна сесия: 

Определяне на водещите тези на конференцията – тенденции, подходи и възможни алтернативи на многоаспектната проблематика и съвременното ни развитие; теоретико-приложни сравнителни анализи, проучвания и презентации на посочените представители от поканените университети, организации, компании, институти и агенции

Тематично направление 1:
Власт и управление: динамика, прогнози и възможни промени


Основен фокус:

* Предлагане на концептуални схеми, параметри и теоретико-приложни модели по различните глобалните рискове – неравенство, демографски кризи, миграционни вълни, трудова заетост и др;
* Дискутиране по политически, икономически и управленски модели (подходи) за интегриране в обществото и измерения на тяхната ефективност
* Извеждане на национални приоритети и тенденции в глобален, регионален и локален контекст – икономически, политически, културни и психологически измерения

Тематично направление 2:
УЪРКШОП: нови форми на сътрудничество и подготовка за „четвъртата индустриална революция“


Основен фокус
Предлагане на варианти за сътрудничество по възможни управленски решения и дискусия по различните форми на сътрудничество, свързани с подготовката за „четвъртата индустриална революция, нейните приложения в различните направления на бизнеса, но и при развитие на концепциите и теоретико-приложните аспекти при управлението на човешкия капитал. С участието на студенти, преподаватели, представители на бизнеса и публичната сфера.

В специално предназначен сайт на департамент „Администрация и управление“ има допълнителна информация за основните акценти на конференцията.