Събития

banner-info-25-2_678x410_crop_478b24840a
25.02.2019 16:00
Събития

Представяне на книгата „Поколение и поезия. 1956–1989“ от Пламен Дойнов

Център за книгата, книжарница – корпус 1

Организатори:
Център за книгата
департамент „Нова българистика“

Лектор:
доц. Пламен Дойнов, д.н.

Модератори:
проф. Михаил Неделчев
доц. д-р Йордан Ефтимов
доц. д-р Морис Фадел

Участници:
студенти и преподаватели от НБУ


Новата книга на Пламен Дойнов „Поколение и поезия“ изследва поколенията и наложения поколенчески модел в българската поезия в периода 1956–1989. Анализират се възходът и падението на „априлското поколение“ – неговото конструиране и овластяване между 60-те и 80-те години; ключовата му роля в обслужването на култа към личността на Тодор Живков, увенчано от честването на 50-годишния юбилей на Любомир Левчев като държавен поет. Проследяват се усилията да се заяви ново поколение през 70-те и 80-те години – генеалогическите линии на „тихата лирика“; поколенческите идентификации, провокирани от поезията на Борис Христов; двете поколения на 80-те, с фокус върху фигурата на Георги Рупчев. Това е книга за лицата на надеждата в литературата, за тяхното сложно разпознаване в общност, понякога – за преждевременното им състаряване в битка за власт, а друг път – за отказа им от тази битка и за самосъздаване в самота. Литературноисторически разказ за генерационни победи и загуби, за поквара и обезличаване, но и за устояване и възвишеност.

Книгата е №15 от поредицата „Литературата на НРБ: история и теория“ на департамент „Нова българистика“ и издателство „Кралица Маб“.