Събития

img-4845_678x410_crop_478b24840a
08.02.2018 09:00
Събития

Зимна школа 2018 „Съвременни тенденции в обучението по чужд език и литература“

08 – 09 февруари 2018 г.

Корпус 1, зали 127, 407 аудитория „Доц. Бойчо Кокинов“ и 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов“

Организатори:
департамент „Романистика и Германистика“ и департамент „Англицистика“

Лектори:
Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов, Факултет по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“;
Проф.д-р Петя Осенова, Kатедра Български език, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“; 
Доц. д-р Кирил Симов, Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН. 

Модератори:
гл. ас. д-р Магдалена Караджункова
гл. ас. д-р Милка Хаджикотева

Участници:
преподаватели от департамент „Романистика и Германистика“ и департамент „Англицистика“, докторанти към програмите на департамент „Романистика и Германистика“

Форумът ще запознае аудиторията с най-новите тенденции в областта на чуждоезиковото обучение. Ще бъдат представени интересни идеи, споделен опит на преподаватели докторанти от двата департамента. 

Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов е преподавател във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основните му интереси са в областта на лексикографията, лингвокултурологията, историята на филологическите идеи, общото и съпоставително езикознание, лингводидактиката. Води лекционните курсове по „Увод в емпрунтологията“, „Филологическото познание днес“, „Европейска езикова политика„, „Методика на чуждоезиковото обучение“ и др. Автор е на шестомния „Речник на френските думи в българския език“ (2015-2017), на двутомната „Летописна книга на Факултета по класически и нови филологии“ (том 1, 2008; Том 2, 2011), както и на монографиите „Българските студенти на Фердинанд дьо Сосюр“ (2008), „Френската лексика в романа „Тютюн“ (2009), „История на обучението по френски език в България“ (2003), „Възрожденският урок по френски език: лингводидактическа реконструкция“ (2005), „Portfolio des langues à l'usage des apprenants bulgares“ (2001) и др. Проф. Димитър Веселинов е Кавалер на ордена „Академични палми“ на Френската република (2003).

Проф. д-р Петя Осенова, преподавател от СУ „Св. Кл. Охридски“, е професор в катедра Български език, Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава съвременен български език (морфология и синтаксис). Интересите й са в областта на формалната лингвистика, езиковите технологии и ресурси, компютърната лингвистика, електронното обучение, машинния превод. Специализирала е в областта на компютърната лингвистика като постдокторант в Тюбингенския университет, Германия (2003), Университета в Грьонинген, Холандия (2004) и като Фулбрайтов стипендиант в Станфордския университет в САЩ (2010). Дългогодишен организатор на българската част на ежегодното международно състезание по отговаряне на въпроси (CLEF), рецензент на основни конференции и форуми по езикови технологии, като ACL (Association of Computational Linguistics), LREC (Language Resources and Evaluation), TLT (Treebanks and Linguistic Theories), RANLP (Recent Advances in NLP) и др. Автор е на книгата Формална граматика на българския език (2007, в съавторство с Кирил Симов) и на над 80 научни публикации.

Доц. д-р Кирил Симов, БАН, e доцент в Института по информационни и комуникационни технологии, БАН. Координатор на европейската инициатива CLARIN за България. Професионалните му интереси са свързани с представянето на знания (онтологии), езиковите технологии и ресурси, компютърната лексикография, формализирането на българския език. Член на комисията по избора Европейската асоциация по компютърна лингвистика (EACL), член на борда на EACL (2007–2010) и на борда на Международното общество за Опорната фразова граматика (2002–2009). Ръководител на финансирани от фондация „Фолксваген“ проекти CLARK (1999–2001) – българска софтуерна среда за създаване, поддържане и обработка на езикови ресурси – и BulTreeBank (2001–2004; 2005–2007) – база от български изречения със синтактичен анализ. Ръководител на български екипи в редица европейски проекти в областта на електронното обучение, машинния превод, обединението на различни бази знания и др. Съучредител на международните конференции TLT (Treebanks and Linguistic Theories) и OntoLex (Ontologies and Ontologies and Lexical Knowledge Bases). Автор е на над 110 публикации в областта на компютърната лингвистика, езиковите технологии и ресурси, семантичните технологии.