facebook

Новини

2699447-copy_678x410_crop_478b24840a
24.11.2022 09:47
Новини

Докторант от НБУ с награда на института за икономически изследвания при БАН

 

Мина Карпузова е докторант в департамент „Икономика“ в Нов български университет, а темата на дисертацията й е „Алтернативни бизнес модели в сферата на кръговата икономика в ЕС“.

През 2021 г. завършва отлично магистърската степен по „Екологични експертизи и контрол“ в Нов български университет. Притежава две бакалавърски степени по:

➢ Бизнес управление в туризма и хотелиерството в гр. Люцерн, Швейцария;

➢ Специалност „Маркетинг“, УНСС, София.

➢ Настоящ член на сдружението „Въздух за здраве “, София, България;

➢ Настоящ координатор на Лаборатория за практики на устойчиво развитие, НБУ, София, България;

➢ През 2014 г. е стажант по международни икономически отношения в Постоянното представителство на Р. България към ООН, Женева, Швейцария.


Основните ѝ научни публикации са с тематична насоченост в сферите на алтернативните и зелени бизнес модели, устойчивото развитие, кръговата икономика и промените на потребителското поведение.

 

Конкурсът е обявен от Съюзът на икономистите в България сред младите хора за разработването на тема по проблемите на Зелената икономика като настояще и бъдеще в развитието на съвременна България и в Света като цяло. Съорганизатор на Националния конкурс е Институтът за икономически изследвания на Българската академия на науките.

 

Участниците са имали свободата да избират сами темата на разработката за конкурса. Примерни теми са били препоръчани в следните области:

  • Държавата и бизнеса в условията на преход към Зелената икономика: заинтересованост и стимули за промяна.
  • Развитие на Зелената икономика в отделни сектори и икономически дейности.
  • Отражението на прехода към Зелена икономика върху образованието, професионалното обучение и избора на професия.

Мина Карпузова получава втора специална награда на института за икономически изследвания при БАН – с тема „Зелените бизнес модели – стратегическо конкурентно предимство“.