Новини

arch1_678x410_crop_478b24840a
03.05.2018 16:32
Новини

Фонд „Научни изследвания“ финансира проект на Нов български университет с ръководител доц. д-р арх. Георги Георгиев

Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката одобри за финансиране проект, представен от департамент „Архитектура“ на Нов български университет. Проектното предложение цели създаване на достъпен модел за изучаване, триизмерно виртуално възстановяване и експониране на образци на традиционната жилищна архитектура на територията на България в допълнение на изпълнението на COST Акция TD1406 „Иновации за интелигентно управление на сгради от културното наследство (i2MHB)”. В комитета за управление на COST Акция TD1406 от името на Нов български университет участват доц. д-р Георги Георгиев и д-р Елеонора Гайдарова.

Проектът е подкрепен от ФНИ по процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейскатa програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологиите COST.