facebook

Новини

dsc-0137_678x410_crop_478b24840a
26.07.2022 11:16
Новини

Летен семестър в УПИЦ „Център по компютърно музициране и саунд дизайн Станислав Станчев-Стенли“ на Нов български университет

В летния семестър са включени различни инициативи, извънаудиторни практики и събития, които добавят стойност в обучението на студентите. Изявите позволяват работа между студенти от различни програми и участие на външни лица.

Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и саунд дизайн „Станислав Станчев-Стенли като студио за музикална продукция със своята иновативна база е на световно професионално ниво. През годините в центъра са осъществени разнообразни творчески  проекти: концертни изяви, музикални форуми и фестивали, премиери на музикални произведения на студенти и преподаватели.

В рамките на летен семестър 2022 г. в студиото се осъществиха семинари и практикуми, предоставящи възможности на студентите от департамент „Музика“ за участие и усъвършенстване на получените през академичната година знания и умения в областта на музикалнослуховото обучение, компютърното музициране и саунд дизайн, а на студентите от Студенти от други програми имаха възможност да се запознаят с технологичните възможности на центъра.

На 27 юни се проведе семинарът „Звук и звуков дизайн“ (в рамките на постоянен семинар „Саунд дизайн от А - Я“ - седмо представяне) с водещ: доц. д-р Росица Бечева. Семинарът,  насочен към студенти от различни  програми на НБУ и към кандидат-студенти, представи различните аспекти на взаимовръзка музика - технология, смисловия обхват и значение на понятията „звук“, „звукоизвличане”, „звуков дизайн“ в исторически и съвременен аспект, музиката в контекста  пространство и време, акустичното и електронното музициране, корелацията звук и визия, идеята за синтез на изкуствата. Основните теми целяха да създадат поле за дискусия между студенти от различни програми и успоредно да провокират осъществяването на съвместни проекти с интердисциплинарна насоченост.

Активно участие по поставените проблеми взеха студентите от департамент „Музика“: Калин Захариев (специализация „Електронна и компютърна музика“), Катрин Генинпанева (специалност „народно пеене“):

 

На снимката: Калин Захариев и Катрин Генинпанева

На 27 юни се състоя първата част на семинар и практикум: „Музикална теория и музикална практика“ с водещ: доц. д-р Росица Бечева, предназначен за студентите изучаващи музикална теория и солфеж, а в по-широк смисъл – към студентите от други програми, които желаят да се запознаят с основни понятия в областта на музиката.

Вниманието на присъстващите беше насочено върху ритмичното разнообразие и богатство на българската народна музика, различните форми на представяне в съвременността.

Своето мнение по разглежданите въпроси представиха студенти от различни специалности от департамент „Музика“ като: Йоана Бюлейкова („народно пеене“), Катрин Генинпанева („народно пеене“), Калин Захариев („Електронна и компютрна музика“), Иван Иванов („Електронна и компютърна музика“) и др.

 

На снимката: доц. д-р Росица Бечева, студентите: Йоана Бюлейкова, Катрин Генинпанева, Калин Захариев

На 28 юни се състоя „Девети преглед на постиженията в звукорежисьорското майсторство 2022“.

Организатори на събитието бяха НБУ, департамент „Музика“, УПИЗ „Тонрежисьорско студио“, УПИЦ Център за компютърно музициране и саунд дизайн „Станислав Станчев-Стенли“, Междунараден форум-фестивал „Вселената на компютърната музика – 2022“.

Водещ на програмата беше гл. ас. д-р Емил Трайчев, а модератор и член на журито: доц. д-р Росица Бечева. Съставът на журито включваше: председател – проф. д-р Симо Лазаров, почетен проф. на НБУ, и членове: доц. д-р Росица Бечева и доц. Димитър Василев

В събитието участваха студенти департамент „Музика“, специалност „Тонрежисура и компютърно музициране“; студенти от други специалности и други университети, водещи специалисти и непрофесионалисти в областта на звукорежисурата от България и чужбина.

                                                        

На традиционния фестивал с конкурсен характер, участниците представиха най-добрите звукозаписни проекти, които са изработили през годината. Бяха присъдени: Голяма награда – Денис Гаврилов (студент „Тонрежисура и електронна/компютърна музика“ НБУ), Първа награда: Александър Василев (студент МП Тонрежисура НБУ), почетни дипломи за участниците.

 

На 30 юни в специализираната база на Учебно-практически и изследователски център за компютърно музициране и саунд дизайн „Станислав Станчев-Стенли“ се състояха 2 събития:

Практикум „Саунд дизайн и компютърна музикална продукция“ и семинар и практикум „Музикална теория и музикална практика (II част )“ с водещ: доц. д-р Росица Бечева

Целта на практикума „Саунд дизайн и компютърна музикална продукция“ беше да създаде творческа атмосфера, да провокира въображението и мисленето на студентите, работещи в областта на електронното звукоизвличане, да създаде условия за работа в екип, а едновременно с това да предостави възможност за усъвършенстване на знанията и уменията по отношение на саунд дизайн и компютърна музикална продукция.

Втората част на семинар и практикум: „Музикална теория и музикална практика“ включваше разнообразни задачи от музикално естество - в контекста на идеята за изграждането на комплексни артисти.

Активно участие в двете събития взеха студентите от специалност „Електронна и компютърна музика“: Петър Христов, Андрей Пенков, Иван Иванов, Калин Цветков (студент „Тонрежисура“), Катрин Генинпанева (народно пеене) и др.

 

На снимката: Петър Христов 

студент „Електронна и компютърна музика“ 

      

На снимката: Катрин Генинпанева –

студент „народно пеене“

 

 

На снимката отлява-надясно: Иван Иванов, доц. д-р Росица Бечева, Андрей Пенков

 

 

На 01 юли Семинар „Методи и средства за създаване на електронна и компютърна музика“ с водещ: доц. д-р Росица Бечева и дискутанти: проф. д-р Симо Лазаров, и гл. ас. д-р Емил Трайчев.

Семинарът фокусира вниманието върху аспектите на електронното  звукоизвличане, интерпретацията на електронния звук в различните жанрове на електронната и компютърната музика, компютърния аранжимент и оркестрацията, различните подходи при създаване на електронна и компютърна музика – в исторически и съвременен контекст.

Студентите, работещи в областта на електронното звукоизвличане, споделиха своята гледна точка по поставените проблеми, представиха свои проекти, реализирани в рамките на академичната година, в студиото.

Участие в семинара взеха студенти от департамент „Музика“, специалности: „Електронна и компютърна музика“, „Тонрежисура и електронна/компютърна музика“, МП „Тонрежисура“: Йордан Стоилов („Тонрежисура“), Андрей Пенков („Електронна и компютърна музика“), Калин Цветков („Електронна и компютърна музика“), Иван Иванов („Електронна и компютърна музика“), Кристиян Петков („Тонрежисура и електронна/компютърна музика“), Анастасия Панделиева (МП „Тонрежисура“) и др.

 

На снимката отляво-надясно: гл. ас. д-р Емил Трайчев, проф. д-р Симо Лазаров, доц. д-р Росица Бечева, Йордан Стоилов

  

На снимките: Калин Цветков, Анастасия Панделиева, Иван Иванов, Андрей Пенков

На 01 юли се състоя семинар и практикум „Музикална теория и музикална практика“ (III част) с водещ: доц. д-р Росица Бечева.

Семинарът се проведе с активното участие на студентите от департамент „Музика“: Кристиана Асенова („поп и джаз пеене“), Йоана Бюлейкова („народно пеене“), Андрей Пенков („Електронна и компютърна музика“), Николай Динолов, Калин Цветков („Електронна и компютърна музика“), Пенка Маринова (поп и джаз пеене), Тодор Мирчев („Тонрежисура“) и др.

 

На снимките: Кристиана Асенова, Йоана Бюлейкова, Андрей Пенков

 

На снимката: Калин Цветков, Николай Динолов, Пенка Маринова, Тодор Мирчев

 

Целта на семинара беше чрез употребата на интегриран подход да се подпомогне усвояването и систематизирането на знанията получени през годината, разширяване на теоретичните познания на студентите.