Новини

dsc-0948_678x410_crop_478b24840a dsc-0976_678x410_crop_478b24840a
15.02.2021 10:00
Новини

Национално състезание „Най-добре описана лична колекция от минерали и/или скали, и/или фосили“

Нов български университет, бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда”, департамент „Природни науки“ организира Национално състезание „Най-добре описана лична колекция от минерали и/или скали, и/или фосили“.

Нов български университет, бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда”, департамент „Природни науки“ организира Национално състезание „Най-добре описана лична колекция от минерали и/или скали, и/или фосили“.

Националото състезание e отворено за всички, които искат да кандидатстват в БП „Екология и опазване на околната среда” – редовно или дистанционно за учебната 2021/2022 година.

Знанията за минерали, скали и фосили, и тяхното колекциониране, е част от геоконсервацията – човешка дейност за съхранение на геоложкото разнообразие за бъдещите поколения. Геоконсервацията показва екологичната стойност на геоложките обекти. Тя има за цел да промени потребителското отношение на човечеството към геоложките дадености на планетата и да го убеди в тяхната естетическа и научна стойност, заради които те трябва да бъдат запазени за бъдещите поколения.

Финален срок за изпращане на материалите за участие в състезанието: 15.05.2021 г.

Описанията се изпращат на адрес: eco_competition@nbu.bg, като в имейла посочите трите си имена, училище и град. (Ако файловете ви са много големи, може да използвате сайтове за трансфериране на файлове, например We transfer.)
Жури на конкурса:

Председател:

доц. д-р Биляна Костова, програмен консултант по Науки за Земята към департамент „Природни науки“ и директор на УПИЗ „Лаборатория по геология“ – Бакалавърски факултет

Членове:
доц. д-р Ралица Берберова, директор на Програмен съвет по Науки за Земята
проф. д-р Даниела Пиларска, член на Програмен съвет по Науки за Земята

Условия за участие в състезанието:
1. Да имате лична колекция от минерали и/или скали, и/или фосили. ВАЖНО: може да включите образци от поредицата „Съкровища на Земята“, но трябва да имате и образци, които НЕ са от тази поредица;

2. Да направите описание на колекцията, което включва:
- Заснемане на всеки един образец – снимките трябва ясно да показват какъв е образеца. Ако има дефекти, те трябва да бъдат показани на снимката. Снимката трябва да има мащаб. Може да представите повече от една снимка на всеки един образец от вашата колекция;
- Описание на всеки един образец:
за минерали: вид, химична формула, цвят, наличие/отсъствие на дефекти на образеца, размери, разновидности на минерала в природата, находище (или къде е намерен), най-големи световни находища на минерала;
за скали: вид, от какви минерали е съставена скалата, цвят, условия на образуване, находище (къде е намерена), има ли такава скала в България.
за фосили: вид, размер, възраст, степен на запазеност, находище (или къде е намерен), типови находища в света.

Класирането на колекциите ще бъде извършено според:
1. Описанието на всеки един образец – максималният брой точки по този критерий е 50. Ако са изпълнени всички изисквания за описание кандидатът получава 50 т. Броят точки се намалява при липса на някои от изискуемите описания.

2. Заснемане на всеки един образец – максималният брой точки по този критерий е 50. Ако всички образци са заснети по начин, който показва ясно образеца, кандидатът получава максимален брой точки. Ако снимката не показва описаното в текста броят точки се намалява.

3. Ако има кандидати с еднакъв брой точки, тогава при класирането се взимат под внимание допълнителни критерии:
• Брой образци в колекцията;
• Начин на представяне на колекцията – техническо оформление;
• Степен на запазеност на образците.

Журито излъчва три награди: първа, втора и трета.
1. Ученикът, спечелил първа награда – присъждане на 60 т. за ТОП и прием в бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда“ – редовно или дистанционно обучение (по избор на ученика).
2. Ученикът, спечелил втора награда – безплатен ТОП и кандидатстване за прием в бакалавърска програма „Екология и опазване на околната среда“ – редовно или дистанционно обучение (по избор на ученика);
3. Ученикът, спечелил трета награда – безплатен ТОП.
Обявяването на резултатите ще е на 05.06.2021 г., Световен ден на околната среда.

Резултатите ще бъдат публикувани в сайта на Нов български университет, в сайта на департамент „Природни науки” – Актуално и на Facebook страницата на програмите по екология – департамент „Природни науки”, НБУ – екология и околна среда.

Всички класирали се участници ще бъдат уведомени лично по мейла.