Новини

1333581-copy_678x410_crop_478b24840a
04.05.2020 15:28
Новини

Нов български университет е първи и единствен от системата на висшето образование в страната, който участва в Първия международен панаир на учебно-тренировъчните фирми от България

Три учебно-тренировъчни фирми, с различни предмети на дейност, участваха във форума ОНЛАЙН ТФ ФЕСТ 2020

 

В периода 23 – 24.04.2020 г. се проведе Първият международен панаир на учебно-тренировъчните фирми от България – ОНЛАЙН ТФ ФЕСТ 2020, организиран от Център на учебно-тренировъчните фирми към МОН (ЦУТФ) на Република България, с подкрепата на Световната мрежа на учебно-тренировъчните фирми (World Network Practice Enterprises - WNPE). Той се проведе вместо планирания присъствен XIII международен ТФ ФЕСТ „Млад предприемач“, който трябваше да се състои в периода 22 – 25.04.2020 г. в Пловдивски панаир, гр. Пловдив, но предвид усложнената международна обстановка (във връзка с пандемията от COVID-19) и извънредното положение в страната, форумът ТФ ФЕСТ „Млад предприемач“ беше отложен, с надеждата да се проведе през месец ноември 2020 г.

В условията на изключителни ограничения ЦУТФ с помощта на млади специалисти – доброволци за изключително кратък срок успяха да изградят онлайн платформа за търговия и преговори/сключване на сделки в международен план. Това позволи в ОНЛАЙН ТФ ФЕСТ 2020 да вземат участие общо 127 броя учебни предприятия от България, Румъния, Словения, Югославия, Челна гора, Испания и Литва, които организираха 56 виртуални магазина, с помощта на които предложиха повече от 1250 артикула и услуги.

Според данните, посочени от директора на ЦУТФ г-жа Дария Маврудиева, към момента в WNPE са регистрирани 389 броя учебни предприятия, от които 218 броя са в Република България (три от тях – в НБУ).

За пореден път Нов български университет е първи и единствен от системата на висшето образование в страната, а в случая и сред университетите в световен план, който с три учебно-тренировъчни фирми, с различни предмети на дейност, участва в подобен форум. Учебно-тренировъчните фирми на НБУ са създадени в рамките на УПИЗ „Учебно-тренировъчна фирма“, с директор доц. д-р инж. Кирил Радев. В ОНЛАЙН ТФ ФЕСТ 2020 участие взеха тринадесет студенти от специалност „Управление на бизнеса и предприемачеството“ към департамент „Администрация и управление“ на НБУ, разпределени в три учебно-тренировъчни фирми:

1. „Мебели дизайн“ ООД (Елисей Сашов, Георги Божинов, Николай Карапетян, Мадлен Михайлова, Теодор Малинов).
2. „Зоотопия“ ООД (Веселин Петков, Демитра Ангова, Иванна Стефанова, Даниел Лидиянов).
3. „Глобал Тур Транс“ ООД (Лиа Кръстева, Георги Илиев, Йосиф Хазърбасанов и Денис Борисов)

В ситуацията на извънредно положение в страната и произтичащите от това бариери, ръководителите на фирмите (доц. д-р инж. Кирил Радев, гл. ас. д-р Мария Иванова и гл. ас. д-р Теодора Ризова) и студентите успяха да трансформират своевременно ресурсите и подготовката на учебно-тренировъчните фирми от участие в XIII международен ТФ ФЕСТ „Млад предприемач“ към условията на ОНЛАЙН ТФ ФЕСТ 2020. При това бяха изготвени, адаптирани и осъвременени (на български и английски език):

• рекламни материали;
• презентации;
• уеб сайтове;
• онлайн магазини;
• договори и информация за артикулите, и др.

В рамките на Първия международен панаир на учебно-тренировъчните фирми от България – ОНЛАЙН ТФ ФЕСТ 2020, учебно-тренировъчните фирми от НБУ бяха единствените представители на висшето образование в страната и света. Осъществиха повече от 130 търговски сделки и успяха да подготвят материали за голяма част от организираните конкурси.
Преподавателският състав и студентите изразяват своята благодарност към организаторите на ОНЛАЙН ТФ ФЕСТ 2020!


Разработил:
доц. д-р инж. Кирил Радев