facebook

Новини

za-sai-1_678x410_crop_478b24840a
19.05.2022 12:07
Новини

Преподаватели от НБУ участваха в международна научна конференция 4th International Conference GREDIT 2022

Между 5 и 8 май 2022 г. в гр. Скопие, Северна Македония се проведе 4-та международна конференция GREDIT 2022 за мултидисциплинарно устойчиво развитие по множество теми, сред които и управление на природните ресурси. В конференцията участваха преподаватели от департаменти „Природни науки“ и „Археология“, съвместно с учени от други организации – всички, членове на научния екип на проект на НБУ, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

Участието в конференцията е в изпълнение на задачите по проект „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“, договор № КП-06-Н39/9 от 09.12.2019 г. финансиран от Фонд „Научни изследвания“.