facebook

Новини

img-20220513-164227-2_678x410_crop_478b24840a
07.06.2022 10:03
Новини

Студенти от БП „Антропология“ с успешно представяне на научна конференция „Нови и стари терени на етнологията и антропологията. Дигитални и пандемични предизвикателства“

Три студентки от БП „Антропология“ успешно представиха най-скорошния си изследователски проект по време традиционната конференция към катедра „Етнология” на Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски” – „Студентски етноложки срещи“. Научните четения се проведоха на 13-ти май, а тази година темата беше „Нови и стари терени на етнологията и антропологията. Дигитални и пандемични предизвикателства“.

Екипът, който се състоеше от Роберта Колева, Светла Иванова и Теодора Вучкова, се включи с презентация под наслова „Между две бедствия: терен в Помпей и Херкулан по време на пандемия“. Те представиха предварителна версия на едноименната си съвместна статия, която по-късно през 2022 г. предстои да бъде публикувана в рецензиран сборник с други доклади и статии от конференцията.


Участничките споделиха пред своите колеги от други университети в България за някои резултати от работата си по проекта си „Живият“ античен град: преживяване и консумиране на Помпей и Херкулан“, който се проведе през септември 2021 г. под научното ръководство на доц. д-р Евгения Благоева и с финансовата подкрепа на ЦФСР и СС към Нов български университет. По време на конференцията на фокус бяха пандемичните предизвикателства и влияния, пред които екипът беше изправен по време на изследването на фона на COVID-19, както и опит за саморефлексия и вникване в трудностите пред антрополога да изследва осмислянето на едно бедствие (избухването на Везувий през 79 г.) по време на друго (COVID-19).

 

Представителите на НБУ получиха сертификати за успешно участие в конференцията.