Новини

img-7910_678x410_crop_478b24840a img-7988_678x410_crop_478b24840a img-8026_678x410_crop_478b24840a img-8072_678x410_crop_478b24840a img-8139_678x410_crop_478b24840a img-8211_678x410_crop_478b24840a
12.12.2019 15:03
Новини

Теренни археологически и геоложки обходи по проект „Археология на суровините: химически и геоложки анализи“, финансиран от фонд „Научни изследвания“, договор № ДН10/11

В изпълнение на дейност по проект „Археология на суровините: химически и геоложки анализи“ за регистриране на древни рудни изработки и съставяне на колекция от проби, реферираща към общата гео-археологическа карта на изследвания район – Етрополска планина и Ихтиманска Средна гора, в периода октомври-ноември месец 2019 г. бяха проведени теренни археологически и геоложки обходи.

Проучванията бяха под ръководството на гл. ас. д-р Боян Думанов и с участието на членове на научния екип, външни експерти и студенти от Нов български университет - бакалавърска програма „История и археология“ и магистърска програма „Археологически проучвания“.





Обходите бяха съсредоточени в землищата на общини: Правец, Мирково, Чавдар, Златица, Пирдоп и Челопеч.

Бяха регистрирани общо 11 археологически обекта, от които 2 крепости, 3 могилни насипа, 2 могилни некропола, 1 укрепено и 3 открити селища. Хронологическият обхват на регистрираните обекти е от Бронзова епоха до Възраждане. Обхождайки поречието на реките Буновчица, Тополница и Малък Искър, бяха намерени железни шлаки, които са доказателство за съществуването на металургични центрове, преработващи желязна руда и първично крично желязо, процес свързан и с изработването на инструменти и пособия. Наблюденията и изследванията допълват общата картина по реконструкцията и действащата в миналото Етрополска металургична провинция и предпоставените от дейността и селищни модели, икономически връзки и системи на обмен.





В рамките на проучванията бяха проведени публични лекции пред местни общности, студенти и ученици, представящи проекта и междинните резултати от него; геологията на района, състоянието на археологическите проучвания в него; основни принципи на добива и преработка на желязна руда, мед, злато и каменни суровини.

 

Текст: Ирена Димитрова, Боян Думанов
Снимки: Боян Думанов