Новини

rizova-01_678x410_crop_478b24840a
21.12.2018 10:19
Новини

Преподавател от департамент „Администрация и управление“ се включи в програмата Еразъм+

Ще видите и преживеете Полша, както само сте се досещали, но вероятно не сте осмисляли: изумителна природа, богати туристически възможности, величествена история, личности, които променят света, икономически и научен подем, образование за пример, вкусна кухня и изкуство, което провокира и вдъхновява.

Полша  влезе в групата на 25-те развити икономики в света. Това се случи на 24 септември 2018, когато излезе новината за преминаването на Полша от групата на „напреднали развиващи се“ в групата на „развити“ икономики. Подобна промяна се случва за първи път от 10 години насам.

Полските университети са все по-желани и търсени от чуждестранните студенти. През 2017 г. в Полша са учили близо 70 000 чужди студенти от 166 страни. Италианският всекидневник “La Repubblica” публикува изследване, проведено сред студентите по програма Еразмус, което посочва Варшава като най-добро място за учене и живот според студентите.


  Гл. ас. д-р Теодора Ризова, преподавател от департамент „Администрация и управление“,  представител на Нов български университет, който се включи в програма Еразъм+. Европейската програма за образование и обучение се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие  в областта на образованието  и   обучението. С участието си в нея  д-р Ризова продължи инициативата, чиято основна цел е изграждането на стабилни партньорства във висшето образование между  Нов български универститет  и университети в Европа и света, а в случая по-конкретно с Университет „Ян Кохановски“  в  Келце (Полша). Опитът на Нов български университет показва, че тези партньорства водят до насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, но също така и до осъществяване на междукултурна комуникация, която пък от своя страна улеснява обмяната на опит.

По време на престоя си  д-р Теодора Ризова  проведе работни срещи с преподавателите от  факултета „ Администрация и управление“, пред които представи Нов български  университет, както и бакалавърските и магистърски програми за обучение на младите хора. Срещна се и с ръководството  на Университет „Ян Кохановски“,  като  беше обсъдено  бъдещото сътрудничество  в научно-изследователсота дейност на двата университета.

Д-р Ризова  отправи покана  към  полските си колеги да  вземат участие с научни доклади  в Международната научно-практическа конференция, която ежегодно организира департамент „Администрация и управление“ на НБУ по актуални проблеми на икономиката и управлението.

Д-р Ризова се включи в курс „Междукултурни комуникации“, където сподели със студентите интересни факти за някои от основните си изследователски интереси. Тя представи пред младите хора и университетът откъдето идва, неговите програми и възможности за иновативно обучение, както и активното му участие в програма Еразъм+.

Тя привлече вниманието на студентите с аргументи, следствие от дългогодишния ѝ опит, практическата ѝ дейност и непрекъснатия стремеж към развитие и модернизация на учебния процес.

Обект на изследванията ѝ са областите на управление на минералните водни ресурси за здравен туризъм, управление на използването на природните ресурси в сферата на туризма, проектиране, функциониране и развитие на рекреационни  туристически комплекси.

На въпроса:

Каква е равносметката от пътуването Ви?

Д-р Ризова отговаря, че  е изключително  удовлетворена  от резултатите от проведената мобилност, която   работи  в посока сътрудничество между двата департамента в направление „Администрация и управление“, като са  набелязани  конкретни академични прояви  за реализация на съвместни научно-изследователски проекти.