facebook
210-zala-webbb_330x200_crop_478b24840a
Събития

Симулиран съдебен процес „Защита правата на човека“

Искова защита на правото на лично достойнство, чест и добро име