The Automatic Telephone Exchange of the New Bulgarian University has started on 24 of April 2019.

The Automatic Telephone Exchange of the New Bulgarian University has started on 24 of April 2019.

7

2 май – 9 юни 2019 г.

2 май – 9 юни 2019 г.

9

Тема на осмото издание беше „Глобални и финансови рискове и тяхното управление“

Тема на осмото издание беше „Глобални и финансови рискове и тяхното управление“

13
anricover_330x200_crop_478b24840a
Събития

Представяне на книгата „Ориент SEXpress“ от проф. Анри Кулев

Изложба с над 50 илюстрации от книгата (09-30 юли 2019 г.)