The Automatic Telephone Exchange of the New Bulgarian University has started on 24 of April 2019.

The Automatic Telephone Exchange of the New Bulgarian University has started on 24 of April 2019.

7

2 май – 9 юни 2019 г.

2 май – 9 юни 2019 г.

9

Тема на осмото издание беше „Глобални и финансови рискове и тяхното управление“

Тема на осмото издание беше „Глобални и финансови рискове и тяхното управление“

13
img-0047_330x200_crop_478b24840a
Събития

Трета транснационална среща по проект „Развитие на онлайн обучителна среда за електронно здравеопазване“

„Development Of Online Learning Environment for e-Health“ № 2017-1-BG01-KA203-036310, финансиран от програма „Еразъм+“ по договор с Центъра за развитие на човешките ресурси - 03-04.08.2019 г.