Засилване на връзката и по-добър диалог между образованието и бизнеса

Засилване на връзката и по-добър диалог между образованието и бизнеса

2